vì sao nên lắp định vị cho xe ôtô gia đình

1. theo dõi quản lí dể dàng thuận tiện
2. định vị đươc giấu kìn khó phát hiện
3. phí duy trì hàng năm thấp hơn so với phí duy trì xe kinh doanh
4. ít hư tỗn bình acqui, không hao bình vì có chế đô ngũ
5. chế dộ bảo hành như nhau
6. chế độ thong báo trên app