Phí duy trì Định vị A9, T1, A1 Mini, A5 từ năm thứ 2 hết bao nhiêu?

ể duy trì hoạt động cho Thiết bị Định A1 Mini, Định vị không Dây A9, T1, A9 Plus sử dụng phần mềm ProTrack từ năm thứ 2 trở đi quý khách cần duy trì 2 dịch vụ sau:

1. PHÍ DUY TRÌ SIM 3G GẮN TRONG THIẾT BỊ

Phí duy trì Data của SIM gắn trong thiết bị hết 200.000 đ / năm

Lưu ý: Nếu để hết sạch tiền trong SIM thì gói cước  Data 3G trong SIM không tự gia hạn được. Khi đó phải tháo SIM trong thiết bị ra lắp vào điện thoại nạp tiền và đăng ký lại gói cước 3G hiện tại ( đây là cách duy nhất)

2. PHÍ DUY TRÌ SERVER, PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Đây là phí để Duy trì Server, Phần mềm quản lý Theo dõi – Định vị Protrack GPS  trên điện thoại và máy tính với chi phí như sau:

+ Gói 01 năm: 300.000 đ / năm

+ Gói Trọn Đời: 500.000 đ / trọn đời